Jógové lekce

Každá jógová lekce je jiná a přece mají všechny něco společné. Na každé lekci jógy bude v popředí práce buď s tělem nebo s dechem. Součástí jakékoliv lekce může být recitace manter či praxe dechových cvičení. Každá lekce začiná usebráním se a končí relaxací. Obecně lze říci, že účinek každé lekce jógy prostupuje úrovní fyzickou i mentální. Jedno od druhého nelze oddělit, jde tedy spíš o to, s čím se chce/můžeme v naší praxi pracovat. Účinek však vždy pocítíme v celé bytosti.

Skryta
Jóga pro zdravá záda

Hlavní znaky lekce:

 • nácvik správného držení těla
 • posílení hlubokého stabilizačního systému páteře
 • zpevnění pánevního dna
 • prohloubení a zkvalitnění přirozeného dýchání
 • fyziologický rozsah pohybu
 • uvolnění napětí a zvýšené tenze
 • celkové zklidnění

Na lekci se snažíme prohlubovat propojení dýchání a pohybu. Takto prováděný pohyb je obvykle pomalý, vědomě řízený a v zásadě se nepracuje v maximálním rozsahu. Je zcela běžné, že během jednoho cviku ve vedena pozornost hned k několika tělesným částem, kdy se v zásadě vždy vztahujeme k hlavní stabilizaci ve středu těla. Lekce je vhodná i pro těhotné a pohybově indisponované zájemce. Obvykle se větší část lekce věnuje cvičení v polohách na zemi, které jsou prokládané kratšími relaxacemi. Na lekcích se praktikují jógové dechové techniky.

Power jóga (basic)

Hlavní znaky lekce:

 • nácvik správného držení těla
 • posílení hlubokého stabilizačního systému páteře
 • zpevnění pánevního dna
 • samořízená regulace dýchání v průběhu fyzicky náročných pozic
 • maximální rozsahy v pohybu, zvyšování flexibility
 • zvyšování síly a výdrže

Power jóga je fyzická forma jógové praxe, která nese prvky gymnastických a akrobatických cviků. Základní jógové pozice jsou rozvíjeny do různých obtížností a pozornost zůstává zpravidla u fyzických počitků z těla v kombinaci s prodlouženým dýcháním. Typickou součástí lekcí jsou dynamické přechody mezi pozicemi a to včetně skoků. Tělo je silně zahřáté a prokrvené, výdrž v pozicích je relativně dlouhá, uvažujeme-li, že nejde o pozice relaxační.

Lekce Power jógy BASIC je sestavena obvykle ze základních pozic u kterých se důsledně dbá na správné provedené. Tím ale lekce nemusí být nutně jednodušší. Stejně tak přechody mezi pozicemi nejsou vedeny skokem, nýbrž krokem, který často vyžaduje mnohem víc síly.

Ranní jóga

Hlavní znaky lekce:

 • nácvik správného držení těla
 • posílení hlubokého stabilizačního systému páteře
 • zpevnění pánevního dna
 • prohloubení a zkvalitnění přirozeného dýchání
 • fyziologický rozsah pohybu
 • uvolnění napětí a celkové protažení
 • aktivace těla a orgánů

Ranní jóga je značně liberální styl. Obecně ale platí, že se nachází na pomezí Jógy pro zdravá záda, Hatha jógy a Power jógy. Jedná se o lekci mírně dynamickou, ale přechody mezi pozicemi jsou voleny tak, aby nebyly technicky ani silově příliš obtížné. Tělo bývá po probuzení obvykle tužší a proto je spíš než k jeho posílení vědomě vedena pozornost k uvolnění a relaxaci, byť i v poněkud náročnějších pozicích.

Před ranní praxí doporučujeme dostatečně hydratovat tělo. Po noci jsou zásoby vody obvykle vyčerpány a svaly, které se několik hodin nehýbaly, se k sobě tzv. lepí. Mějme na paměti, že přestože na Ranní józe zpravidla nedosahujeme maximálních výkonů, pro naše tělo má kvalitní pohyb hned po ránu maximální přínos. Naše mysl dostane prostor se v těle uhnízdit a my si tak budeme mnohem lépe vědomi přínosů a překážek v každém pohybu a poloze, kterou ten den zaujmeme.

Hatha jóga

Hlavní znaky lekce:

 • přirozené prohloubení a zpomalení dechu
 • submaximální rozsah pohybu
 • uvolnění napětí a celkové protažení
 • aktivace těla a orgánů
 • ukotvení a prohlubování koncentrace

Tradiční pojetí fyzické jógové praxe. V Hatha józe se pozornost nevede k preciznímu a přísně řízenému pohybu či provedení pozice. Lektor nás obvykle vede skrze uložení určitého záměru, který se snažíme sledovat a tím zaujímáme danou polohu, nehledě na to, jak vypadá. V popředí je to, co a jak v ní cítíme a tím je určitým způsobem absolutně jednoznačná. Přirozeně se tak zapojuje i naše pozornost a prohlubuje koncentrace (dháraná). V tomto typu jógové praxe jsme za to, jak a co v pozicích cítíme, zodpovědní my sami. Lektor zná jen cíl, ale cestu hledá každý praktikující sám – to je hlavní rozdíl v kontrastu k modernímu pojetí jógy (tzv. fyzio jógy nebo zdravé jógy). Přechody mezi pozicemi nemusí vždy plynule navazovat. I na těchto lekcích narazíme na obtížné pozice, ale nikdy k nim nejsme vedeni formou, aby pro nás představovaly výzvu nebo jsme se chtěli jakýmkoliv způsobem měřit, srovnávat či hodnotit. K cílové pozici vede zpravidla několik pozic průpravných a po jejím zaujetí bývá zařazena relaxace.

Čakra jóga

Hlavní znaky lekce:

 • přirozené prohloubení a zpomalení dechu
 • uvolnění napětí
 • aktivace těla a orgánů
 • ukotvení a prohlubování koncentrace
 • práce s emočními pohyby
 • zvědomování souvislostí emoce-tělo
 • jógová anatomie těla a rozlišení jednotlivých vrstev

Čakra jóga se skrze ásany, mantry a práci s dechem propracovává k očištění energetických drah (nádí) a rozvinutí energetických center (čaker). Řízená fyzická činnost a mentální pozornost k danému místu uvolňuje napětí, které v sobě často nese emoční a paměťový otisk. Proto může být tento očistný proces na jednu stranu úlevný, ale určitým způsobem i nepříjemný a přinášet nepohodlí. Vědomí, které se snažíme ukotvovat v určitých oblastech, pomáhá osvětlit tato místa jako reflektor a rozpustit překážky, které brání přirozenému proudění životní energie celou naší bytostí.

Svojí povahou jsou lekce Čakra jógy velice jemné. Fyzické tělo je zde pouze nástroj, jak rozpobyvat a uvolnit cosi uvnitř. Není neobvyklé, že citlivější jedinci si mohou znovu prožít určitou formu utrpení, které ukrývali ve svém nitru, a proto je vhodné být i na tuto možnost připraven.

Core jóga
Hlavní znaky lekce:

 • posílení hlubokého stabilizačního systému páteře
 • zpevnění pánevního dna
 • prohloubení a zkvalitnění přirozeného dýchání
 • fyziologický rozsah pohybu
 • posílení středu těla
 • redukce diastázy, prevence inkontinence
 • budování zdravých pohybových vzorů

Core jóga je lekce zaměřená na funkční pohyb těla a budování správných pohybových návyků nejen v běžném životě. Většina poloh a cviků se vztahuje ke stabilizaci středu těla (tzn. core). Na lekci se snažíme prohlubovat propojení dýchání a pohybu, které nám může pomoci při zvedání břemen, natahování se před překážku nebo vychýlení těžiště při ztrátě rovnováhy – zkrátka vypořádat se se všemi možnými situacemi, které běžně v životě zažíváme a jsou častým důvodem zranění nebo přetížení našeho těla.

Vnitřní jóga

Hlavní znaky lekce:

 • přirozené prohloubení a zpomalení dechu
 • uvolnění napětí
 • ukotvení a prohlubování koncentrace
 • verbalizování počitků přicházející z těla
 • práce s jógovými texty a tradiční filozofií

Vnitřní jóga, nebo niterná jóga, se technikami, které používá, dotýká velice hlubinných až bytostných témat. Fyzického pohybu na těchto lekcích nečekejte mnoho. Většinou jsou lekce vedeny ve stavu hlubokých vnorů do svého nitra v polohách na zemi (sed či leh). Na lekcích pracujeme s recitací manter, vjemy zprostředkovanými našimi smysly, emocemi a hlavně dechem. Součástí lekcí bývá proces pojmenovávání, co uvnitř prožíváme a pak to ve skupině sdílíme. Cílem sdílení je naučit se naslouchat nejen těm ostatním, ale hlavně sami sobě. Lekce není fyzicky náročná, ale mentálně může být velice obtížné o některých zážitcích a zkušenostech mluvit. Z jógového úhlu pohledu pracujeme na úrovní vyšších stupňů jógy, tzn. pratjáhara, dhárana a dhjána.

Vinyása flow jóga
Hlavní znaky lekce:

 • prohloubené a zrychlené dýchání
 • zvýšení tepla a prokrvení těla
 • dynamika, tempo a synchronicita s dechem
 • uvolnění napětí a celkové protažení
 • aktivace těla a orgánů
 • stav pocitu nečinnosti v činnosti

Dynamická lekce plynoucí na vlně dechu. Tělo přechází s nádechem a výdech mezi jednotlivými pozicemi s jemností a lehkostí. Lekce není zatížena důrazem na techniku či správné provedení pozic. Víc, než jakýkoliv jiný jógový styl, je zde podstatný rytmus a synchronicita. Svým tempem patří vyniása jóga spíš k těm svižnějším stylům, ale oproti power józe není zdaleka tak silově a technicky náročná. Lekci bychom doporučili spíše mírně pokročilým, než úplným začátečníkům.

Tempo a rytmus lekcí nás může zavést až do stavu mysli zvané flow, což je okamžik, kdy jsme vnořeni plnou pozorností do vykonávané činnosti, oproštěni od jakýchkoliv myšlenek. Mysl se uzavře a pohyb těla se v takový okamžik děje jakoby sám, bez chtění, bez vůle, bez zřejmého záměru.

Jin jóga

Hlavní znaky lekce:

 • přirozené prohloubení a zpomalení dechu
 • stimulace lymfatického a krevního oběhu
 • submaximální rozsah pohybu
 • uvolnění napětí a celkové protažení
 • ukotvení a prohlubování koncentrace

Klidná a jemná lekce, ve které se učíme zpomalit a respektovat svoje tělo. Pozice se nikdy neprovádí v maximálním rozsahu či rychle. Jde o fyzickou praxi, která necílí na svaly, ale spíš na pojivové tkáně, fascie a klouby. V jediné pozici se setrvává i několik minut (5 a víc) a zaujímá se obvykle s pomůckami jako jsou bolstry, deky a popruhy. Mezi pozicemi bývá zařazena i relaxace, aby se účinek pozic přirozeně vyrovnal sám.

Tím, že v pozici setrváváme dlouhý čas dochází krom fyzických změn i ke změnám na úrovni energetických drah a energetických center.

Jin jóga je skvělým doplňkem k silovým lekcím, přináší do našeho života rovnováhu.

Aroma jin jóga

Hlavní znaky lekce:

 • přirozené prohloubení a zpomalení dechu
 • stimulace lymfatického a krevního oběhu
 • submaximální rozsah pohybu
 • uvolnění napětí a celkové protažení
 • ukotvení a prohlubování koncentrace
 • aromaterapie

  Klidná a jemná lekce ve stylu Jin jógy. V pozici setrváváme dlouhý čas a dochází krom fyzických změn i ke změnám na úrovni energetických drah a energetických center. 

  V rámci lekce se pracuje s vůněmi uvolňujícími se z aromalampy (cedr, eukalyptus) a esenciálními oleji nejvyšší kvality, které aplikujeme do vašich dlaní. Oleje, které pronikají do těla nejen skrze dýchání, ale i kůži, mají schopnost příznivě ovlivnit naše emoce i napomoci při léčbě chronických či akutních problémů.